AV Solenergi

Lokalprodusert og klimavennlig energi fra solceller

For deg som ønsker å utnytte solenergipotensialet på nye bygg, eksisterende bygg og eiendomsporteføljer.

Lær merSolkalkulator

Hvorfor bruke AV Solenergi

Enkelt

Gjør en første vurdering med vår lønnsomhets­kalkulator

}

Raskt

Vi bruker standardiserte verktøy som gjør jobben effektiv og rimelig for kundene

Sikkert

Benytt vår erfaring til å sikre god kvalitet på prosjektering og installasjon

Lønnsomt

Bruk våre rådgivere og verktøy for å hindre feil­investeringer

Fagkunnskap

Basert på solid erfaring med solenergi­prosjekter

Solenergi på bygg

Produksjon av solenergi på bygg er en måte å produsere lokal energi med minimalt miljøfotavtrykk. Med valg av riktig løsning er det ofte god lønnsomhet, og man kan oppnå strømpriser som er lavere enn det som tilbys i strømnettet.

Riktig teknologi og god kvalitet på solcelleanlegg

Det finnes svært mange ulike løsninger og ulike leverandører i markedet. Asplan Viak har ingen eierinteresser hos noen av leverandørene, og vi står derfor fritt til å hjelpe våre kunder til å finne den beste løsningen, både med hensyn til økonomi, vedlikehold, miljø og klima.

Hvem bør benytte seg av våre tjenester innen solenergi?

  • Eiendomsselskaper og kommuner som ønsker å satse på solenergi i sin bygningsmasse
  • Eiere og entreprenører for byggeprosjekter for nybygg der solenergi er en del av løsningen
  • Selskaper, sameier og borettslag som ønsker å bygge solcelleanlegg for å spare energikostnader

Bruk AV-Solkalkulator for å sjekke lønnsomheten for ditt bygg:

Lønnsom solenergi er en metode vi bruker når vi skal gjøre analyser. Kalkulatoren AV-Solkalkulator er en forenkling hvor du kan sjekke lønnsomheten i ditt prosjekt eller bygg. Her ser vi på energiforbruk opp mot strømproduksjon fra et solcelleanlegg, og gjør beregninger av hvor mye av strømproduksjonen som kan brukes internt, hvor mye du må selge og hvor lønnsomt solcelleanlegget vil være.

Om du ønsker å gjøre mer detaljerte beregninger hvor det er snakk om flere forskjellige takflater, et konkret strømforbruk fra bygget ditt, muligheter for bruk av batteri, eller noe annet, er det bare å kontakte oss!

Lønnsom solenergi

AV Solenergi er et rammeverk for kartlegging, lønnsomhetsanalyser og planlegging av muligheter for solcelleanlegg på nye og eksisterende bygg.

Verktøyet benyttes av våre rådgivere i planlegging, dimensjonering og budsjettering av solcelleanlegg på alle typer bygg, og gjør at vi kan jobbe svært effektivt og målrettet.

Anskaffelser og innkjøpsprosesser

Asplan Viak garanterer en godt ledet anskaffelse og hjelper med å identifisere rett leverandør i markedet. Slik oppnår man et solenergianlegg som gir best mulig energiutbytte, høy lønnsomhet, god kvalitet og rask og presis leveranse.

Fordeler med å bruke Asplan Viak i anskaffelser innen solenergi omfatter:

  • Vi utarbeider en tilpasset kravspesifikasjon for hvert anlegg som presiserer forventet resultat
  • En god kravspesifikasjon gjør det enkelt for solcelle-entreprenør å gi pris og å prosjektere solenergianlegget
  • Befaringer underveis i bygging og inspeksjon ved overtakelse gir høy kvalitet og lang levetid på anlegget

Ta kontakt i dag for mer informasjon om AV Solenergi:

1 + 8 =

Tjenester vi tilbyr

​Asplan Viak har kompetanse fra planlegging av solcelleanlegg på utallige næringsbygg og offentlige bygg i Norge. Vi har analysert muligheter på flere hundre bygg og bidrar til anskaffelser på titalls bygg i året.

Kartlegging og mulighetsstudier

Vi bruker vårt verktøy «Lønnsom solenergi» for effektiv og presis kartlegging og planlegging av solenergiprosjekter på bygg.

Les mer om verktøyet

Anskaffelser av solcelleanlegg

Erfarne konsulenter og bruk av gode kravspesifikasjoner og sjekklister sikrer god kvalitet til riktig pris.

Les mer om dette arbeidet

Analyse og strategi

Vi bidrar gjerne til utarbeidelse av strategier innen solenergi og tilbyr teknologianalyser og due diligence for investeringsobjekter innen solenergi.

Les mer om konsulenttjenester

EPD og klimaanalyser

Asplan Viak utarbeider miljødokumentasjon for solcellepaneler og andre komponenter i bygg, og er Norges mest anerkjente miljø for klimaanalyser.

Les mer om EPD

Prosjekter

Asplan Viak har vært med i flere forskjellige type prosjekter hvor solenergi er en del av prosjektet eller er hovedtema i prosjektet. 

Mulighetsstudium Trondheim

Solenergi, Solceller, Mulighetsstudie, Skole | Energi og miljø, Bygg og anlegg

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

I 2020 kartlagte Asplan Viak mulighetene for solceller på skoler og idrettsbygg eid av Undervisningsbygg i Oslo. 208 enheter er kartlagt gjennom arbeidet.

Powerhouse Telemark

Plusshus, Bygg, VVS, Brannteknikk, Akustikk, Geoteknikk, Solenergi | Energi og miljø, Bygg og anlegg

Powerhouse Telemark

Enda et nytt Powerhouse blir realitet; i september 2018 settes spaden i jorda for Powerhouse Telemark. Bygget blir ett av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg.

Solcelleanlegg til skoler

Skole, Solenergi, Solceller, Energi og miljø, Undervisningsbygg og barnehager | Energi og miljø

Agder fylkeskommune – solcelleanlegg til åtte skoler

For Agder fylkeskommune har Asplan Viak gjennomført planlegging og dimensjonering av solcelleanlegg til åtte videregående skoler. Asplan Viak har levert teknisk kravspesifikasjon for alle skolene og bistått fylkeskommunen i anskaffelse av solcelleanlegg.

Bislett station

Solcelleanlegg, Plan og urbanisme | Energi og miljø, Bygg og anlegg

Solcelleanlegg og batteri til Bislett stadion

For Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har Asplan Viak gjennomført en konseptutredning, utarbeidet en funksjonsbeskrivelse, og bistått i anskaffelse av solcelleanlegg til Bislett Stadion. Anlegget består av ca 700 solcellepaneler og har en effekt på 212 kWp.

Mulighetsstudium Trondheim

Solenergi, Solceller, Mulighetsstudie, Skole, Helsebygg | Energi og miljø, Bygg og anlegg

Mulighetsstudie solceller Trondheim kommune

Asplan Viak utførte i 2019 og 2020 en mulighetsstudie for solcelleanlegg til kommunale bygg i Trondheim.